Ønsker fritak for eiendomsskatt for fredede bygninger og bygninger av historisk verdi

Venstre ønsker å styrke vernet av fredede bygninger og andre bygninger av historisk verdi, og som har mye å si for vår kulturhistorie. Eiere av fredede og verneverdige bygninger legger årlig ned et fysisk og økonomisk krevende arbeid i vedlikehold av vår kulturarv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Vestre ønsker fritak for eiendomsskatt til fredede og verneverdige bygninger

Vestre ønsker fritak for eiendomsskatt til fredede og verneverdige bygninger
Foto: Jan Einar Henriksen

Varaordfører Jan Einar Henriksen (V) mener inntaksfrafallet for Risør vil være beskjedent idet vi i Risør snakker om relativt få bygninger. Samtidig er et slik fritak av eiendomsskatt et positivt signal til eierne, som hver for seg nedlegger betydelige ressurser for å ivareta vår felles kulturarv, og vil også kunne bety mye for den enkelte eier og vil fremfor alt kunne motivere den enkelte eier til enda bedre vedlikehold av våre fredede og verneverdige bygninger sier Henriksen.

Gode vilkår sikrer etter Venstres mening god iveratekalse av fredede og verneverdige bygninger og en endring forskriften om eiendomsskatt vil være en billig investering fra Risør kommunes side i framtidig verdiskapning for Risør, spesielt med tanke på at Risørs eldre bygningsmasse er svært viktig både for Risørs identitet, ikke minst som reise- og turistmål.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**