Skjenking av alkohol

Lite skaper diskusjon som skjenking av alkohol. Når vi nå skal evaluere skjenketidene er det naturlig at diskusjonen blusser opp igjen. Vi skal evaluere virkningen av tidligere skjenkestopp å fastsette den endelige skjenketiden. Når vi evaluerer prøveordningen er det viktig at vi ser helheten i konsekvensene av vedtaket. Kongsberg var i sommeren 08 plaget med stadig økende vold i sentrum i helgene. Dette er bakgrunnen for at prøveordningen om skjenkestopp kl 2 ble vedtatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Vi har klart å redusere volden sentrum, og dette skal vi være fornøyd med. Spørsmålet er om vi henger dette på feil knagg? I samme periode som prøveordningen har pågått har vi også sett en økning av synlig politi i gatene. Jeg tror heller voldsnedgangen i sentrum heller er et produkt av dette enn den tapte timen. Jeg syns det egentlig er rart at politiet ikke ønsker å ta til seg mer av æren, for vel utført jobb.

Om vi ser på tall fra helsedirektoratet, konsumerer vi mer alkohol i 2010 enn i 2008. Og Rådmannen konkluderer med i saksframlegget at «Om det å stenge utelivskranene en time før på natten fører til generell redusert tilgang er imidlertid mer tvilsomt. Det kan like gjerne argumenters med at tilgangen kommer fra annet hold og at forbruket skjer i større grad hjemme» Så det vi egentlig har gjort er å flytte mer av alkoholinntaket fra «by`n» og inn i det private hjem. Spørsmålet er hvor heldig det er? I hjem er det ingen skjenkekontroll, og det som skjer her er privat og stort sett uten for politiets kontroll. Det føles litt som vi skal rydde opp, men ender opp med å feie støvet under teppet. Det at vi satser alt på et kort kan vise seg å bli ei dyrkjøpt lekse for Kongsbergs uteliv. Hva skjer om en av de store aktørene stenger? Får vi større og mer uoversiktlige folkeansamlinger på de resterende? Eller vil utelivet dø ut? Grand og Turistservice skisserer at Kongsberg er blitt stemplet som «en litt treg by» og at skjenkestoppen kan påvirke turist og konferansetilstrømningen. Det må tas på alvor.

Så hva gjør vi? For alle er vi enige om at volden må bort. Om den tidlige strupingen av kranene ikke har noen innvirkning på folks alkoholinntak, er resultatene som nå er oppnådd kun midlertidige. Så om tilstedeværelsen av synlig politi skulle synke, er jeg redd at volden vil stige. Hva kan vi da gjøre? Jeg trur løsningen ligger i skjenkingen. Jeg trur det kan være lurt å sette fokus på overskjenking, og at det kan være her nøkkelen ligger. Som skjenkemyndighet har vi ingen kontroll over hvor fulle gjestene er når de kommer på by`n. Men vi kan kontrollere hvem som får servering. Det bør opprettes et forum der politi, restaurantører og skjenkemyndighet kan komme fram til løsninger, bli enige om hvor lista skal ligge og på den måten redusere overskjenkingen. Jeg trur at en bevisstgjøring på når en gjest har fått nok er mer effektivt enn konsekvent skjenkestopp kl 2. Et slikt forum er forsøkt i Stockholm med suksess og volden har godt kraftig ned. For i Kongsberg ønsker vi et trygt variert uteliv for både turister og lokalbefolkning. For å få til dette må vi ha restaurantører som tør å si nei til den siste drinken, isteden for å stenge tidligere.

Når flertallet i kommunestyret ønsker en by på 40000 innbyggere kan det være viktig å ta vare på visjonen om en levende by. Vi må tenke nå, skal vi styre unna at Kongsberg skal ende opp som en stor bomaskin. Og et av tiltakene som må til er å gi utelivet en mulighet til å utvikle seg.

Bjørn Flo Knudsen
Kommunestyrerep. Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**