Vel, vel, Jens

Ap-leder Eva Nilsens utsagn i AAB om at et kommunalt lån på kr 10 millioner betyr en reduksjon av to årsverk “uansett til hva” lånet brukes, er i følge leserinnlegg fra partiets nestleder, Jens Høibø, “helt på sin plass”. Administrasjonen (mis)brukes som kilde. Selvsagt mener ikke rådmannen at det er uten betydning hva lånemidler brukes til.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Dag Jørgen Hveem, bystyrerepresentant for Risør Venstre imøtegår her innlegg fra AP Jens Høibø

Dag Jørgen Hveem, bystyrerepresentant for Risør Venstre imøtegår her innlegg fra AP Jens Høibø
Foto: Jan Kløvstad

Noen investeringer gir umiddelbare inntekter til å betjene hele lånet, mens andre investeringer har en mer eller mindre usikker “inntektsside” eller gir i beste fall inntekter på lenger sikt. Andre investeringer gir Risør-samfunnet ikke-økonomisk "avkastning", noe som for så vidt også kan ha positiv økonomisk betydning. Holmen-utbyggingen vil ha en adskillig høyere inntektsside enn kostnadsside for Risør i løpet av relativt kort tid, både økonomisk og ellers.

De røde partiers prinsipale reguleringsforslag for Holmen ble nedstemt av bystyreflertallet. Rødt foreslo full boplikt, Ap en mildere variant — partiet ville ha primært helårsboliger. Hadde Ap og Rødt hatt flertall, ville Holmen-prosjektet ha stoppet opp. At Ap og Rødt (minus to) til slutt stemte for koalisjonens forslag til regulering på Holmen, er bra.

At både Rødt og Ap i følge Jens nå ser "positivt på det mangfoldet og de impulsene byen vil få gjennom Holmenutbyggingen" basert på den vedtatte reguleringsplan, er også bra. Hittil har positiviteten riktignok ikke vært så lett å observere, verken i bystyresalen eller i media, men bra er det likevel.

Utbyggingsavtaler for ulike områder — f.eks. Holmen og Flisvika — er aldri helt sammenlignbare. Administrasjonen har foretatt konkrete vurderinger og gjort en god jobb med Holmen-utkastet (som i Flisvika). Selv om viktig infrastruktur allerede "ligger klar" på Holmen, påhviler det utbygger betydelige økonomiske forpliktelser, bl.a.: Kostnadene til utvidelse av Holmen-brua, strandpromenade rundt Holmen, tre lekeplasser, badeplass mv., alt tilgjengelig for allmennheten. Selvsagt har utbygger også sterk egeninteresse i nevnte infrastrukturtiltak for å gjøre boligene attraktive og salgbare til god pris.

Hovedutvalgets enstemmige ja til å sende forslaget til utbyggingsavtale ut til "offentlig ettersyn", er et godt signal. Forhåpentligvis får bystyret utbyggingsavtalen til behandling i januar 2011; så får vi se om det blir noen endringer eller justeringer etter "høringsrunden". Først når utbygger aksepterer den av bystyret vedtatte avtale, er utbyggingsavtale for Holmen inngått.

Dag Jørgen Hveem (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**