Overraskende feigt budsjettforslag av Råde Frp og Råde Høyre

Høyre og Fremskrittspartiet vil ikke ha eiendomsskatt i Råde kommune, sto det i avisene i forrige uke. Det er et godt tegn: Ingen vil ha eiendomsskatt. Men hva de skal gjøre for å bli kvitt den, sto det dessverre egentlig ikke noe om. Ikke noe om hvilken retning de vil ha Råde i heller, for den sakens skyld.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Plantegning

For det var et overraskende feigt budsjettforslag Råde Frp og Råde Høyre frontet noen dager etter i Formannskapet. Noen gode punkter var det virkelig, men de store ønsker og mål for bygda vår manglet. Råde Venstre fronter kampanjen "færre papirflyttere og flere omsorgsarbeidere", mens Frp og Høyre ikke tør å ta stilling til vår overadministrerte kommune. Partiene vil "fryse" antall ansatte i kommunen på dagens nivå, dvs. en solid økning fra i fjor. De tør ikke å ta de valgene som skal til for å snu Råde: færre i administrasjonen og flere varme hender.

Senest denne uken var Høyres gruppeleder Geir Ole Åsskau ute i media og klaget sin nød over at kommunen hadde besatt 14 nye stillinger i 2010, noe som helt korrekt har spist opp mesteparten av eiendomsskatten. Åsskau har et godt poeng her, et meget godt poeng: Penger som er lett tjent, er lett brukt. Dette illustrerer med all tydelighet at vi trenger en stram økonomisk kontroll i Råde. Men sett i lys av at Høyre klager over ansettelsene, blir det desto underligere at de ikke går for å enten ta bort disse stillingene igjen, eller i det minste foreslå nedskjæringer i bemanningen.

Høyre og Frp kommer i sitt budsjettforslag kun med regnskapsmessige justeringer, men ingen klare linjer. Nedjustering av utgiftene til lønnsøkning er nevnt, mens de i tillegg ønsker å nedbetale mindre av gjelden, kutte i tilskuddene til barnehagen og øke bruk av Formannskapets disposisjonsfond. Er det en retning i H/Frps budsjett sammenliknet med de rødgrønnes, så er det faktisk at de ønsker å gjøre det vanskeligere for barnefamiliene gjennom forslaget om kutt i barnehagetilskuddet.

Råde Venstre er klare på at færre administrative stillinger, mer privat initiativ, mer hensiktsmessig utnyttelse av den kommunale bygningsmassen, vindmøllepark, konkurranseutsetting av kommunale tjenester, flytting av sentrum og på sikt en sammenslåing av Råde/Rygge/Våler vil gi bedre levestandard i Råde kommune.

Christian Holstad Lilleng
Råde Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**