Hva er god Kongsberg-arkitektur?

Det bygges på Kongsberg, og det skal bygges mer. I sentrumsplanen forslås betydelig fortetting, og det tenkes tildels store bygg. Det snakkes om store bygg på både Vestsida og på Nymoen. Laagendalsposten kunne nylig fortelle at om ikke HiBu inntar Vestsida, kan kommunen komme til å satse på storbygg der.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Noen forslag i sentrumsplanen innebærer dimensjoner som etter min oppfatning er helt uakseptable. Jeg sikter da selvsagt særlig til planene om høyhus på Sildetomta. Annet er kanskje også stort, men mye har tross alt dimensjoner som byen bør kunne tåle bare det blir bygd på en god måte.

Men når vi ser på hva som er bygd i sentrum de siste åra, kan man virkelig undre seg. Alt for mange større bygg i sentrum er blitt en tilnærmet katastrofe når det gjelder tilpasning til Kongsbergs tradisjonsrike arkitektur. Hvorfor er det så vanskelig å få til ny og spennende arkitektur på større bygg som passer inn i bybildet? Det finnes heldigvis enkelte unntak. Men det er langt lettere å finne dårlige eksempler enn eksempler på bygg som beriker bymiljøet og kan sies å være god Kongsberg-arkitektur.

Hvor går det galt? Politisk er vi, i alle fall i Venstre, opptatt av å begrense høyder og å kreve tilpasning til omgivelsene. Men kanskje trenger vi andre grep også. Er problemet at byggherrene skal begrense kostnadene for mye? Stiller kommunen for lite presise krav? Eller er veltilpassede større bygg i småbymiljøet for vanskelig?

Hva bør vi gjøre for å sikre at nye bygg skal passe inn i helheten og dessuten berike bygningsmiljøet vårt?

Vi trenger en bred debatt om hva god Kongsberg-arkitektur skal og bør være. Hvilke elementer er karakteristiske og bør tas inn i nye bygg? Kanskje kan en slik diskusjon gi noen erkjennelser og gi bedre løsninger i framtidige utbyggingsprosjekter.

Vi har mange dyktige arkitekter i byen. Hva sier dere? Hvilke grep bør kommunen som regulerings- og bygningsmyndighet ta for å sikre sentrum som et hyggelig sted med en Kongsberg-tilpasset arkitektur?

Ellen Korvald, Kongsberg Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**