Venstre på Agder tar sosialt ansvar

Eldrebølgen er ikke et problem. Den er en triumf, sa Agder Venstres leder Arnt Gunnar Tønnesen i hans innlegg på Venstres landsstyremøte i Oslo i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Alt for ofte når vi diskuterer ordninger knyttet til velferdsstaten gjøres mennesker til et problem. Det gjelder når vi snakker om eldrebølgen, og “eldretsunamien”. Det er ikke en tragedie som kommer til å ramme oss, det er en triumf! At folk blir eldre, at de blir sprekere og at de ønsker å delta i samfunnet er bare positivt.

Tilsvarende kan sies om problemet med de unge uføre. Agder-fylkene er overrepresentert på uførestatistikken for ungdom. Det er først og fremst en tragedie for dem det rammer, og også for samfunnet fordi vi trenger alle som aktive deltakere for å bygge samfunnet.

La oss også ha dette i bakhodet når vi skal diskutere Venstres sykelønnspolitikk, sa Tønnesen.

Han gikk videre med å berømme Venstres satsing på NAV. Venstres leder Trine Skei Grande signaliserte i hennes åpningstale at Venstre har tatt initiativ til en kraftsatsing på NAV, spesielt for å få modernisert de antikvariske datasystemene som hemmer driften av denne etaten.

Arnt Gunnar Tønnesen påpekte at i NAV på Sørlandet er er det en håpløs budsjettsituasjon, mange ansatte er sykemeldte og den siste uken har to av lederne tatt konsekvensen av uføret og sagt opp sin stilling. Dette viser hvor alvorlig situasjonen er.

Avslutningsvis tok han opp et innspill fra Risør Venstre, om omsetting av gjeldsbrev.

Store kredittinstitusjoner omsetter gjeldsbrev og fordringer for en brøkdel av kravets reelle verdi uten at den enkelte skyldner eller gjeldsoffer får noen mulighet til å innfri kravet med samme lave

Arnt Gunnar Tønnesen Landsstyret desember 2010

dekningsgrad

Vi tror tiden er inne for en vurdering av muligheten av at skyldner gies mulighet til å innfri sine krav med den samme dekningsgrad som de blir omsatt til, sa Arnt Gunnar Tønnesen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**