Råde Venstres budsjettforslag for 2011

Råde Venstres budsjettforslag skiller seg fra Ap/Sp/Krfs budsjettforslag gjennom at Råde Venstre mener at det er mulig å fjerne eiendomsskatten, og fra H/Frps budsjettforslag gjennom at Råde Venstre vil ha kutt i kommuneadministrasjonen for å prioritere omsorgssektoren generelt, og barn og unges oppvekstvilkår spesielt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Sedler

Foto: Venstre

Hovedpunktet i vårt budsjettforslag er at vi ønsker å kutte 3,5millioner i lønnsutgifter i kommuneadministrasjonen og heller bruke disse i omsorgssektoren og på barn- og unges oppvekstsvilkår i Råde. Det er et skrikende behov for mer penger til disse formålene, og vi ønsker derfor å prioritere følgende:
—Økt helsesøsterressurs i ungdomsskole (+0,3mill)
—Styrking av rusomsorgen for de yngste (+0,6mill)
—Lavterskeltilbud innen psykiatri for ungdom (+0,3mill)
—Frivillig sommerskole (+0,1mill)
—Økte midler til etterutdanning av lærere (0,7mill)
—Frikort til kulturelle/idrettslige aktiviteter for fattige barn i Råde (+0,25mill)
—Ekstra årsverk Barnevernet (+0,6mill)
—Økt tilskudd til kulturtilbud for barn og unge (+0,3mill)

I tillegg følger vi Ap/Sp/Krfs forslag med å ta bort kr. 700.000,- fra Rådmannens budsjettforslag til heldøgnsbemanning i brannvesenet fordi MOVAR allerede har vedtatt å ikke igangsette dette, og at posten "til Formannskapets disposisjon" reduseres med kr. 140.000,- Disse omdisponerte midlene går, som Ap/Sp/Krf har foreslått, til;
—Økt tilskudd til frivillig arbeid (0,1mill)
—Oppstart Homestart (0,15mill)
—Støtte ungdomsråd, eldreråd og råd for funksjonshemmede (+0,09mill)
—Styrking av hjemmetjenesten (+0,5mill)

Vi ønsker å fjerne eiendomsskatten, og det gjøres gjennom at vi følger H/Frps forslag i forhold til omdisponeringer av følgende fra Rådmannens budsjett:
—Lønnstigning etter KS’ anbefalinger, ikke Rådmannens (-4,5mill)
—Justert barnehagetilskudd etter anbefaling fra Rådmann (-3,0mill)
—Reduksjon av dekning av tidligere års merforbruk (-4,47mill)

Christian Holstad Lilleng
Råde Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**