Distriktet tilgodesett med veger

Utbedring av vegen fra Krabbesund til Åkvåg ferdigstilles i 2011 parkeringsplassen ved Skalvika asfalteres, parkeringslass ved Krabbsund bedehus utvides og asfalteres. Vegen fra Nipe til Gloppe asfalteres og vegen fra Trondal til vegskille Åsvik/Åmland og veg fra Fv 351 til Sørbø utbedres og asfalteres i 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Viktig å utbedre kommunale veger ute i distriktet sier Stian Lund (V)

Viktig å utbedre kommunale veger ute i distriktet sier Stian Lund (V)
Foto: Jan Einar Henriksen

Det er viktig at distriktet tilgodeses med nye veger sier Stian Lund (V) i en kommentar til at distriktet denne gang vinner kampen om vedlikehold av kommunale veier. Samtidig peker Stian Lund på at de ansatte ved teknisk drift sparer mye tid og arbeid når kommunen np tar en skikkelig oppgradering av vegene. Lund viser bare til hva tilsvarende oppgradering betydde for gamle Kranvegen hvor arbeidsbehovet nå i realiteten er borte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**