Nyttig og god informasjon fra politiet i kommunestyret

Høyres Gro Sel Tveito kritiserer at politiet fikk informere i kommunestyret sist onsdag. Hun sier i oppslag i Laagendalsposten på fredag at “det er rart at en part med så sterke interesser var den eneste som ble invitert til akkurat dette møtet”. Janne Johansen på Grand Hotell gir i lørdagens Lp uttrykk for det samme.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Jeg kan vanskelig se noe betenkelig i dette. Politiet er satt til å holde ro og orden i byen, og har ingen økonomiske egeninteresser. De er etter mitt syn viktige rådgivere for kommunestyret, som er gitt rollen å gi rammer for byens skjenking. Politiet ga nyttig, saklig og god informasjon som bakgrunn til behandling av saken om skjenketid. At denne informasjonen var relevant og av stor verdi ble også bekreftet gjennom de mange oppfølgende spørsmålene fra kommunestyret til politiet.

Det er også grunn til å minne om at denne saken kom opp fordi Kongsberg i to år har hatt en prøveordning med en times tidligere skjenkestopp for å se om dette kunne være et virkemiddel for å få ned gatevolden i sentrum. Politiet konkluderer med at prøveordningen har virket svært bra, og anbefalte videreføring av skjenkestopp kl. 02.00.

Flertallet i kommunestyret valgte kloklig å høre på dette rådet, og fastsatte skjenkestopp til kl. 02.00. Dette bidrar til en tryggere og hyggeligere by, men på ingen måte en tørrlagt by.

Ellen Korvald, Kongsberg Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**