Gledelig nyhet om grønt sertifikatmarked – vil kunne gi vindmøller i Råde tidligere enn antatt

Venstre er svært fornøyd med at regjeringen har kommet til enighet med Sverige om et felles grønt sertifikatmarked fra 1.1.2012. Det er et skrikende behov for stabile og gode rammevilkår for utbygging av fornybar energi i Norge, noe et slikt sertifikatmarked sikrer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Borghild Tenden

Foto: Ingvild Boe Hornburg

– Venstre er glad for at en lang prosess nå har gitt resultater, og at de bedriftene som ønsker å komme i gang med å bygge ny, fornybar energi endelig kan få et støtteregime som gir de trygghet til å sette i gang. Et markedsbasert støttesystem sikrer effektivitet og rask utbygging sier Borghild Tenden, næringspolitisk talskvinne og stortingsrepresentant for Venstre.

Nylig utgitte rapporter viser at det er en svært tett sammenheng mellom gode rammevilkår og utbygging av fornybar energi, og endelig kan Norge være med på det næringseventyret som fornybar energi representerer mener Venstre.

Norge har i alt for lang tid hengt etter i utviklingen av fornybar energi. Den nye loven vil gi flere vindmøller og vil gi reduserte klimautslipp. Fra Venstres side er vi skeptiske til at for mye vannkraft inngår i den nye loven, men det aller viktigste for oss er at en ny lov kommer på plass så raskt som mulig, sier Tenden.

– Et grønt sertifikatmarked er en hjørnestein i et virkemiddelapparatet som sikrer norske klimamål. Nå håper vi bare at regjeringen tar på seg ambisiøse målsetninger i EUs fornybardirektiv, slik at også fornybarandelene kan økes i transport- og oppvarmingssektoren.

Klima, miljø, vindmøller

Foto: Microsoft

– Dette er en meget gledelig nyhet også for Råde, stråler en meget fornøyd leder av Råde Venstre Christian H Lilleng. – De grønne sertifikatene gjør at det er blir mer forutsigbart både for kommunen og vindmølleselskaper å etablere vindmøllepark også i Råde. Uten disse kunne et slik prosjekt være vanskelig gjennomførbart innen overskuelig fremtid pga at det finnes andre prosjekter som ville bli gjennomført før hos oss her i Råde. De grønne sertifikatene vil sette veldig fart på utbyggingen av fornybar energi-prosjekter over hele landet og ikke som i dag kun på Vestlandet. Med Rådes plassering sentralt i befolkningstette Ytre Østfold vil Råde bli en meget interessant prosjekt fordi man får korttransportert strøm med ekstremt lite tap i ledningsnettet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**