Programkomiteens utkast til program for kommunevalget

Venstre vil at Sandefjord skal være en liberal, moderne, kreativ, grønn og trygg by.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Programkomiteen i Sandefjord Venstre har sendt ut programforslag for perioden 2011 – 2015 på høring blant medlemmene. Programforslaget blir presentert på nominasjonsmøtet 13.12. og medlemmene har frist ut året med å gi innspill / kommentarer.

Se programutkastet i pdf-format

Vi mottar gjerne kommentarer og forslag til forbedringer også fra andre enn våre medlemmer. Send en e-post til [email protected] dersom du har forslag til endringer.

 Sandefjord Venstre ønsker et levende lokaldemokrati. Bilde fra folkemøte på Yxney, 2. september 2007.

Sandefjord Venstre ønsker et levende lokaldemokrati. Bilde fra folkemøte på Yxney, 2. september 2007.
Foto: Karin Frøyd

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**