Venstre kjemper for nærmiljøet i Røyken

Det er bra at Ole Martin Helgesen viser stort engasjement for lokale miljøsaker i et leserinnlegg i RHA 25. november. Men det kan virke som om han ikke har fulgt helt med i timen, for jeg kjenner meg ikke igjen i kritikken hans (jeg er dessuten ikke kommunestyrerepresentant, slik han påstår).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Rebekka Borsch

Rebekka Borsch
Foto: privat

Helgesen spør om Venstre svikter nærmiljøet i Røyken. Svaret på dette spørsmålet er et rungende nei. Med Venstre i posisjon har Røyken fått miljø, klima og energiforbruk på den kommunale dagsordenen. La meg gi noen eksempler på hva Røyken Venstre har tatt opp av lokale miljøsaker de siste tre-fire årene.

Det var Røyken Venstre som i 2007 ba administrasjonen om å utarbeide forslag til lokal klimaplan for Røyken kommune. Dette har vi jobbet for i flere år, og i 2009 ble planen endelig vedtatt.
Røyken Venstre har jobbet for utbygging av fjernvarme i kommunale bygg.
Det var Røyken Venstre som stemte mot motorsportsenteret på Follestad, blant annet på grunn av arealbruken, men flertallet ville det annerledes.

Markering av miljødagen

Markering av miljødagen
Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Røyken Venstre har aksjonert mot bruk av plastposer i lokale butikker.
Vi har gjennomført sykkelaksjoner for å fronte utbygging av gang- og sykkelstier, og hvert år jobber vi for å få plass i et trangt budsjett til akkurat dette formålet.
Vi har varslet om mulige lovbrudd i strandsonen og vi er svært restriktive når det gjelder dispensasjoner vedrørende utbygging av strandsonen.
Venstre har i flere runder kjempet for et bedre kollektivtrafikktilbud for innbyggerne, bare de siste månedene har vi hatt fire-fem innlegg og oppslag om dette i avisen.

Vi har altså fått gjennomslag for en rekke miljøsaker i kommunen, og mange flere har vi rettet fokus mot. Men det er ikke til å komme bort fra at Venstre er et lite parti med kun to representanter i kommunestyret. Det er begrenset hva vi kan bestemme over, med mindre vi vokser oss større.

Venstre må bli større

Hvis Ole Martin Helgesen er misfornøyd med miljøprofilen til Røyken kommune, bør han ikke bare kritisere andre, men også reflektere over eget engasjement. Vil man ha forandring, må man trå til selv, gjennom stemmeseddelen eller — enda viktigere — gjennom partipolitisk deltakelse. Venstre har alltids plass til flere miljøengasjerte mennesker. Ole Martin Helgesen og alle andre som ønsker å gjøre en forskjell, er hjertelig velkommen til å bidra til det politiske arbeidet med å gjøre Røyken til et grønt, nært og levende sted.

Rebekka Borsch, leder Røyken Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**