700 000 kroner til HMS tiltak for kommunens ansatte

Sammen med de øvrige borgerlige partiene ønsket Risør Venstre å fortsette den positive ordningen med innkjøp av materiell som letter arbeidet på steder med mye sykefravær og der hvor utstyr kan ventes å ha betydning for reduksjon av sykefravær, og bevilget 700 000 kroner til formålet i 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Willy Thorsen (V) er svært fornøyd med effekten av å tildele HMS midler

Willy Thorsen (V) er svært fornøyd med effekten av å tildele HMS midler
Foto: Jan Kløvstad

Vi har lenge jobbet aktivt for å redusere sykefraværet blandt kommunalt ansatte i Risør kommune og årets bevilgning på 700.000 kroner er en oppfølging av årets budsjettpost hvor vi sikret 1.000.000 kroner til HMS tiltak for våre ansatte sier Dag Jørgen Hveem (V).

De positive tilbakemeldingene vi får fra bl.a. AMU viser at våre budsjettposter virker og resultatet

 Grethe Hellerud og Kjell MacDonald mener begget at nye HMS midler er viktig for våre ansatte.

Grethe Hellerud og Kjell MacDonald mener begget at nye HMS midler er viktig for våre ansatte.
Foto: Jan Einar Henriksen

ser vi ved fysiske innretninger og redusert sykefravær som er svært positivt. Også Kjell MacDonald (H) og Grethe Hellerud (Frp) som begge er medlemmer i AMU, er svært positiv til spørsmål om å avsette ytterligere 700 000 kroner til HMS som et svært så konkret virkemiddel for å få ned sykefraværet og lette arbeidsdagen for våre ansatte.

Tildelingene fra potten på 700.00 kroner tildeles forøvrig etter søknad i AMU som legger tildeling der hvor effekt er størst.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**