Bevilget 500.000 kroner til videre opprusting av Urheia

Nytt toalett i Urheia er straks ferdig til bruk for besøkende i Urheia og rundt 90 000 av årets budsjettpost er igjen til den vedtatte lysløype. I torsdagens bystyremøte fremmet Venstre sammen med Frp., Høyre og Krf forslag om å bevilge ytterigere 500.000 kroner til videre opprusting av Urheia. De samme partiene sikret også nødvendig flertall slik at ønskede tiltakene nå kan gjennomføres i løpet av 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Etablering av Lysløype i Urheia vil øke bruken av Urheia

Etablering av Lysløype i Urheia vil øke bruken av Urheia
Foto: Jan Einar Henriksen

Urheia er et godt besøkt og sentrumsnært friluftsområde og det er viktig å legge forholdene tilrette for en god og sikker bruk for alle brukergruppene.

Det var derfor naturlig at vi følger opp fjordårets vedtak med nye midler som sikrer ferdigstilling av lyslypa. Samtidig er det viktig at vi strekker oss videre og viderutvikler området med nye aktiviteter som igjen vil generere økt bruk.

Bystyrets flertall sikret flertall for at det blir
• etablert og ferdifstillt lysløype i Urheia innen høsten 2011, jf vedtak også 2010
• opprusting av "strand" v/Barbulivannverket
• etablert ny brygge langs demning
• etablert ny akebakke
• satt opp utendørs treningsapparat

Når det gjelder utendørs treningsanlegg ble det som eksempel vist til Århus, et annet eksempel kan dere sjekke ut her hvor det også er vist til egen video.

Med sin unike natur hvor det er et vell av tur og treningsløyper håper vi at erfaringene fra Urheia vil danne grunnlag for en bevist satsing flere steder og leder i Risør Venstre Jan Einar Henriksen ser frem til at det fremover blir etablert flere slike anlegg rundt om i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**