Vi må styrke våre kjerneverdier sier leder i Risør Venstre

Vi må styrke våre kjerneverdier, solidaritet og sosiale samhørighet og vi ønsker å slå et slag for mennesker som gjør en forskjell uttalte leder i Risør Venstre Jan Einar Henriksen da han på vegne av de borgerige partiene Høyre, Venstre, Krf og Frp fremmet forslaget om å gi økte bidrag til de som bedriver frivillig arbeid i Risør.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Kjell MacDonald mener Frelsesarmeens driver et viktig arbeid som sikrer fattige barn god oppfølgning

Kjell MacDonald mener Frelsesarmeens driver et viktig arbeid som sikrer fattige barn god oppfølgning
Foto: Jan Einar Henriksen

I det Europeeiske frivillighetsåret var Venstre, sammen med Høyre, Krf. og Frp svært rause i sine bevillinger til de som bedrev frivillig arbeid, se bare her (sum i parantes):
Kirkens SOS (videreføres med 25.000)

Risør Røde Kors Besøkstjeneste (videreføres med 25.000)

 Kirkens SOS driver en viktig funksjon svært mange benytter

Kirkens SOS driver en viktig funksjon svært mange benytter
Foto: Jan Einar Henriksen

Tilskudd til lag og foreninger (økes med 50.000)Her presiserte Henriksen at rådmannen måtte justere det fremlagte budsjettforslag sik at det ble i samsvar med det enstemmige vedtaket bystyret foretok for 2010, og slik at dette ble utgangspunkt for årets bevviling.

Risør Frelsesarmeen (50.000) til sitt arbeid blant “fattige barn” i Risør – et arbeid de også samarbeider med Kiwanis i Risør om.

Risør ski- og skøyteklubb (etableringstilskudd på 50.000)

Akvariet (110.000)

Fellskirkelig råd (150.000)

• Nytt utstyr/inventar til Idrettshallen og de mindre idrettssalene på Søndeled og Hope (200.000)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**