Valgkampretorikk fra Paulshus

I et innlegg 29. november kommer Torolf Paulshus med en rekke betraktninger og oppfatninger om den økonomiske tilstanden til Røyken kommune. Gjennomgangstonen er at økonomien står på kanten av stupet, og at de borgerlige flertallspartiene forsøker å dytte kommunen utfor. Venstres Lasse Narjord Thue svarer ham.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Lasse Narjord Thue

Lasse Narjord Thue
Foto: Nils Hidle

At Røyken har, og vil fortsette å ha, trange økonomiske kår er en realitet alle som er aktive i lokalpolitikken bør være inneforstått med. Paulshus’ beskrivelse blir likevel en lemfeldig sammenstilling av årsaker og faktorer for kommunens økonomi som gir en i overkant tabloid beskrivelse av situasjonen.

Misvisende karakteristikker
Med karakteristikker som "store underskudd de siste 10-12 år", "Slike overraskelser avdekker alvorlige svakheter i økonomistyringen.", "Økonomien i Røyken er skakkjørt." og "Vi ser påståtte lovbrudd i lokalavisen den siste tiden." må det for uforstående fremstå som om Røyken ble slått konkurs ved årstusenskiftet. Dessverre er det for tydelig at Paulshus og Arbeiderpartiet legger retorikken om til valgkamp i 2011, og da er det greit å spisse budskapet for å få trange kår til å fremstå som et resultat av vedtatt politikk i Røyken. Samtidig antydes det at Arbeiderpartiet har alternative løsninger.

Hvilke løsninger har Ap?
I sitt lange innlegg velger Paulshus ikke i det hele tatt å kommentere det statlige inntektssystemet for kommunesektoren. Røyken får systematisk lavere frie inntekter enn landsgjennomsnittet av kommuner. For 2011-budsjettet er det kun 92 % av snittet. Dette premisset for kommunens økonomiske handlingsrom råder verken administrasjon eller lokalpolitikere over. Inntektssystemet ble sist revidert og vedtatt av den rødgrønne regjeringen i høst. Det vil si at Røyken vil fortsette å ha lavere inntekt enn landsgjennomsnittet, uavhengig av borgerlig eller sosialistisk styre. Hva er da andre løsninger som vil "få oss ut av uføret", Paulshus?

ROBEK som alternativ
Det blir unektlig litt merkelig å komme med en slik kritikk når Arbeiderpartiets løsning for 2011 var å utsette gjeldsnedbetaling slik at Røyken kommune ville vært i ROBEK-registeret før nyttår.

Lasse Narjord Thue, gruppeleder Røyken Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**