Budsjettkritikken fra Ap og Rødt

Per Lunden (Ap) stiller i lørdagens AAB noen spørsmål direkte til meg om budsjettprosessen. Han spør bl.a. om lokaldemokratiet er ivaretatt. Rødt mener på sin (hjemme)side at prosessen er i strid med “demokratiske prinsipper” fordi flertallet “overkjører” mindretallet! Noen fare for demokratiet er det overhodet ikke i Risør, heller ikke rundt budsjettprosessen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Dag Jøgen Hveem (V) imtegår kritikken fra Rødt og AP

Dag Jøgen Hveem (V) imtegår kritikken fra Rødt og AP
Foto: Trond Svenningsen

Resultatet viktigst
Folk flest er nok mest opptatt av budsjettresultatet. Og det ble jo bra, endog med svært positive tilbakemeldinger fra både Ap og Rødt i bystyret. Eller som Rødt skriver på sin hjemmeside: "Partiene som utgjorde mindretallet var i det store og hele enige i Koalisjonens
budsjettforslag".

Siden koalisjonens budsjett var godt også på områdene "skole og helse" og "bedre arbeidssituasjon i kommunen", kan vi legge til grunn at både Ap og Rødt er positive til dette. Noe mer til omsorgssektoren ut over i 2011 bør det ryddes plass til, noe det er stor politisk enighet om.

 Jan Einar Henriksen (V) fremla budsjettet på vegne av Høyre, Krf., Frp. og Venstre og sier at alle partiene fikk gjennomsag for egne budsjettforslag slik det skal være i et samarbeid.

Jan Einar Henriksen (V) fremla budsjettet på vegne av Høyre, Krf., Frp. og Venstre og sier at alle partiene fikk gjennomsag for egne budsjettforslag slik det skal være i et samarbeid.

Godt forankret budsjett
Så til Pers spørsmål om budsjettbehandlingen. I Risør var representanter for alle partier tidligere i høst på en to dagers budsjettsamling med administrasjonen. Denne samlingen la grunnlaget for et godt gjennomarbeidet og politisk forankret budsjettutkast fra rådmannen, noe Jan Einar Henriksen (V) påpekte i torsdagens bystyremøte.

Formannskapet og bystyret
I formannskapet fremmet Ap og Rødt felles forslag der driftsbudsjettet ble økt med kr 1 million (til omsorg) uten at det ble kuttet andre steder. Både Ap, Rødt og koalisjonen signaliserte noen endringer til bystyrebehandlingen drøye to uker senere.

I bystyret plusset koalisjonen på driftsbudsjettet med netto kr 1.650.000 hvorav kr 640.000 til barneskolen (barn med spesielle behov) og kr 500.000 til samme formål i ungdomsskolen samt kr 300.000 til tiltak overfor vanskeligstilte barn i offentlige og private barnehager ("tidlig intervensjon"). Bakgrunnen for sistnevnte beløp var innspill fra Linda Heistad (Ap) i selve bystyredebatten.

Noe av bakgrunnen for skolesatsingen var sterke innspill fra flere hold, ikke minst i perioden fra formannskapsbehandlingen frem til bystyremøtet, jfr. bl.a. leserinnlegg og debatt i AAB. Og nettopp dette er jo bakgrunnen for denne "høringsperioden" — at det skal være en viss mulighet for folk til nå frem med sine synspunkter. Et innspill et par dager før bystyremøtet om kr 50.000 til Risør Frelsesarmeen — målrettet "fattige barn" — ble også tatt hensyn til.

Påplussingene fra Ap og Rødt
En rask opptelling viser at Ap foretok en "netto påplussing" på kr 2,6 millioner, dvs. pluss kr 1,6 millioner i fra formannskapsbehandlingen. Rødts "netto påplussing" var på kr 3.260.000, dvs. pluss snaue kr 2,3 millioner fra partiets forslag i formannskapet. Hertil foreslo Rødt at overskudd fra 2010 skulle brukes "primært til å sikre at barnehagetilbudet opprettholdes .".

Jeg kritiserer ikke Ap og Rødt for økte påplussinger i bystyret til gode formål, men jeg stusser litt over kritikken fra de samme partier over koalisjonens totalt sett mindre påplussing.

Debatten utenfor bystyret?
Per Lunden ønsker seg diskusjoner og prosesser mellom samtlige partier og administrasjonen frem mot endelig bystyrebehandling. Denne diskusjonen foregår i stor grad i ovennevnte budsjettsamling mellom partiene og administrasjonen før formannskapsmøtet. For øvrig vil nok den mer systematiske budsjettdiskusjonen før formannskapets og bystyrets behandling primært gå mellom de samarbeidende partier.

Mange ville nok også reagert litt hvis nærmest all politisk diskusjon og uenighet mellom alle partier forsøksvis ble ryddet av veien gjennom forutgående forhandlinger og kompromisser utenfor bystyresalen.

Evaluering?
Selv om dagens opplegg fungerer bra, kan budsjettprosessen helt sikkert forbedres ytterligere. Mest hensiktsmessig bør evaluering og justering gjøres raskt og effektivt av det nye bystyret etter valget høsten 2011 — i samråd med administrasjonen. I så henseende bør alle partiene ta rådmannens kritikk i bystyret inn over seg. Han påpekte viktigheten av at administrasjonen forut for bystyrebehandlingen får mulighet til å vurdere konsekvensene av partienes eventuelle endringsforslag.

Dag Jørgen Hveem (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**