GPS-bruk på demente pasienter

Den tragiske forsvinningssaken på Tromøy har satt i gang en debatt i media om eventuell GPS-merking av demente i kommunen vår. Det er forståelig at det er et stort engasjement rundt denne saken, og vi i Venstre ser at det er store utfordringer her som krever gode løsninger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Når det er sagt, så tror jeg det er viktig å mane til ro og at man ikke tar forhastede avgjørelser uten å belyse alle sider av saken. Denne problemstillingen har mange etiske sider. Personvernet må også gjelde for demente. Ønsker vi i fremtiden et samfunn hvor vi alle skal overvåkes av kameraer og dataskjermer?

Før man bestemmer seg for å kjøpe inn GPS-armbånd bør politikerne ta seg tid til å vurdere andre, mer humane løsninger. Alle steiner må snus før vedtak fattes.

Cathrine Høyesen Hall

Foto: Jan Kløvstad

Cathrine H. Hall

Arendal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**