Hvordan hindre kutt i 2011

Styret i Malvik Venstre var samlet 16. desember for å diskutere budsjett for Malvik kommune 2011

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


20. desember skal kommunestyret vedta budsjett for 2011. I den forbindelse ble det avholdt styremøte i Malvik Venstre for å diskutere forslaget fra rådmannen. De viktigste sakene som ble diskutert var hvordan en skal sikre inntekter til kommunen i årene fremover, og hvordan en skal hindre kutt i spesialt skole- og kultursektoren i 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**