Rebekka Borsch, gruppeleder Røyken Venstre

Rebekka Borsch har engasjert seg i Røyken Venstre siden 2007. Hun har vært leder for Røyken Venstre siden 2009 og har sittet i Buskerud fylkesstyre siden 2008. Mars 2010 ble hun valgt til leder for Buskerud Venstre. Rebekka Borsch representerer Buskerud i Venstres landsstyre og er dessuten medlem av Venstres internasjonale utvalg (IU), medlem av programkomiteen for Stortingsvalgprogrammet 2013-2017 samt varamedlem til styret i Norges Venstrekvinnelag. Hun er gruppeleder for Røyken Venstres kommunestyregruppe og sitter i formannskapet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Rebekka Borsch

Rebekka Borsch
Foto: privat

– Jeg har er sterkt engasjement for min hjemkommune, og jeg har et sterkt engasjement for miljøet. Med Venstre i posisjon har Røyken fått miljø, klima og energiforbruk på den kommunale dagsordenen. Men fortsatt gjenstår det mye arbeid for å gjøre Røyken til en klima- og miljøkommune som konsekvent tar vare på det lokale miljøet, som strandsonen, fjorden, truete lokale dyr- og plantearter og trygge og grønne boområder.

Jeg er opptatt av å gi innbyggerne i Røyken muligheten til å velge grønt, bla gjennom et bedre kollektivtilbud fra og til kommunen. De fleste innbyggerne i kommunen vår er pendlere, så de er nødt til å komme seg fra og til jobben hver dag. Jeg har engasjert meg i Ruters mangelfulle håndtering av bussrutene på Hurumhalvøya, og jeg skal fortsette med å jobbe for flere og raskere busser i Røyken og Hurum.

Røyken skal være et godt sted å vokse opp og leve i. Røyken Venstre har i mange år jobbet for tryggere skolevei og for å styrke lærerens rolle som leder og kunnskapsformidler. Vi har oppnådd forbedringer, men er fortsatt ikke fornøyd og skal ha sterkt fokus på dette også i årene som kommer.

Jeg ønsker å være ombud for alle som bor i Røyken. Ønsker du å gi innspill til Røyken Venstre, eller har du en sak på hjertet som du trenger hjelp til, ta kontakt med meg via [email protected]

En oversikt over debattinnlegg fra meg finner du her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**