Flertall for å utrede kommunesammenslåing

I kommunestyremøtet 14. desember ble det vedtatt å be rådmannen utrede en sammenslåing av Hurum kommune med Røyken. Venstres gruppe stemte for, bare Ap og Sp stemte imot.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Det var SV som noe overraskende kom med forslaget i forbindelse med behandling av budsjettet for 2011. I forslaget ber man rådmannen om å lage en utredning om fordeler og ulemper ved å slå seg sammen med Røyken.

 Glade for vedtaket: Gunn-Torill Homme Mathisen og Marianne Arctander

Glade for vedtaket: Gunn-Torill Homme Mathisen og Marianne Arctander
Foto: Finn Dale Iversen

Venstre sin gruppeleder Marianne Arctander har i lang tid ivret for en sammenslåing av de to kommunene på Hurumhalvøya. Hun er derfor særdeles fornøyd med vedtaket.

– Dette hadde jeg aldri trodd, sier hun og får full støtte av venstreleder Gunn-Torill Homme Mathisen.

– Jeg har snakket med så mange mennesker det siste halvåret som har skiftet syn. Og det som er mest overraskende er de eldre som har bodd her mer eller mindre hele livet. Det var utrolig gøy at det ble et så solid flertall, sier Arctander.

– Jeg tror at stadig flere tar innover seg de store økonomiske utfordringene vi har i Hurum med stadig nye kutt i tjenestene. Vi har passert smertegrensen, så noe må gjøres. Siden vi ikke ønsker å innføre eiendomsskatt, så må vi ta andre grep, sier Homme Mathisen.

Arctander mener signaleffekten av vedtaket er stor og at dette blir den store saken ved kommunevalget neste høst.
– Nå tror jeg vi skal klare å få til en sammenslåing, sier hun med et stort smil.

Les oppslaget i Røyken og Hurums Avis: Åpner for én kommune

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**