Gledelig fritak for revisjonsplikt for de minste bedriftene

Det er svært bra at fornuften har vunnet fram og at regjeringen nå vil fjerne revisjonsplikten for de minste bedriftene. Dette er noe Venstre har jobbet for lenge og det er fin julepresang til mange av landets småbedrifter, sier Venstres stortingsrepresentant Borghild Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Småbedrifter er viktige for lokalmiljøers næringsutvikling

Småbedrifter er viktige for lokalmiljøers næringsutvikling
Foto: Stein Inge Dahn

Tenden er helt sikker på at det faktum at både Venstre og øvrige opposisjonspartier denne gangen gjentatte ganger har utfordret regjeringen og regjeringspartiene på å fjerne revisjonsplikten spesielt og rammevilkårene for småbedriftene generelt, har vært avgjørende for at regjeringen nå har fattet den eneste fornuftige beslutningen. — Jeg vet at det er betydelig motstand mot å fjerne revisjonsplikten internt blant regjeringspartiene, og er veldig glad for at de næringsvennlige kreftene har vunnet fram. Det var på tide, sier Tenden

Les mer her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**