Gledelig julegave med Venstre-profil til småbedriftene

Regjeringen har i dag besluttet å fjerne revisjonsplikten for småbedrifter med mindre enn 5 millioner i omsetning. Dette er helt i tråd med forslag som Venstre har fremmet i en årrekke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Julegave med Venstreprofil

Da Venstres lokallag tidligere i år gjennomførte bedriftsbesøk hos en rekke næringsdrivende på Sørlandet, var en gjennomgående tilbakemelding at vi må få gjort noe med det byråkratiske og ressurskrevende regelverket som virker en stor byrde for det private næringslivet, spesielt i de minste bedriftene.

Vi fikk da en klar bekreftelse på at Venstres mangeårige kamp for å avbyråkratisere og forenkle hverdagen for de som har våget å starte opp egne firmaer, har vært et riktig og nødvendig engasjement.
Myndighetenes pålegg om at de minste bedriftene må engasjere revisor for å gjennomgå regnskapene, innebærer en uproporsjonal kostnad i forhold til samfunnsgevinsten. Derfor er det veldig gledelig at Regjeringen, til tross for intern strid, nå velger å følge Venstres forslag om å fjerne revisorplikten for småbedriftene.

Men myndighetene må ikke gi seg med dette! Venstre krever en betydelig reduksjon i skjemaveldet

Stein Inge Dahn

og administrative rutiner som pålegges gründere og næringsdrivende i de minste bedriftene. Det er i disse bedriftene flesteparten av fremtidens nye arbeidsplasser vil skapes. -Dette er en utvikling som Staten må støtte opp om, og ikke legge hindringer i vegen for, sier Agder Venstres nestleder Stein Inge Dahn i en kommentar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**