Følg Risør Venstre på Facebook

Risør Venstre har en tid brukt sosiale kanaler som Facebook for å nå velgerne. Risør Venstre stod bak forslaget om at alle møter i Risør skule være åpne for publikum, og valgte derfor naturlig nok å lage en åpen profil hvor Facebookbrukerne kan se innholdet uten å være nødt til å melde seg inn som medlem i gruppen for å få denne tilgangen. Pr i dag har 140 registrert seg med “liker” Risør Venstre på Facebook og det er plass til langt flere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Politikk skal få en til å tenke nye tanker og stille spørsmål for å sikre fremdrift og fornying

Politikk skal få en til å tenke nye tanker og stille spørsmål for å sikre fremdrift og fornying
Foto: Jan Einar Henriksen

Det vil føre for langt å vise til våre budsjettforslag for 2011 her, men leseren kan selv finne forslaget vi var med på å fremme i bystyret i menyen til venstre på vår hjemmeside www.risor.www.venstre.no.

Noen av forslagene kommer som følge av Risør Venstre og de øvrige borgerlige partienes program for denne valgperioden, mens enkelte av forslagene kommer som en direkte følge av at enkeltpersoner har tatt kontakt med oss under budsjettprosessen, slik som f.eks oppgradering og asfaltering av vegen mellom Krabbesund og Åkvåg. 200.000 kroner til nytt utstyr i idrettshall og idrettsbygg er et annet eksempel.

Mens enkelte ønsker å profilere seg og komme med innspill i åpne fora, foretrekker andre å ta direkte kontakt med oss som politikere ved tale, brev, telefon eller e-post. Det viktigste for Risør Venstre som politisk parti er at alle som har forslag og ideer eller kommentarer kommer med dem og da spiller formen mindre rolle.

Bli medlem i Risør Venstre her og følg Risør Venstrer på Facebook her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**