Tilskudd til Risør Kammermusikkfest videreføres

En rekke tiltak som tidligere mottok flerårige tilskudd fra tilskuddsordningen for musikkfestivaler (deriblandt Risør Kammermusikkfest) og som gjennom årene har blitt overført til “fast post” på statsbudsjettet, blir som følge av Stortingets vedtak om statsbudsjett for 2011 tilbakeført til Kulturfondet og lagt inn i musikkavsetningens post 56, flerårig tilskudd.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Risør kammermusikkfest får fra 2011 tilskudd fra kulturrådet og ikke over

Risør kammermusikkfest får fra 2011 tilskudd fra kulturrådet og ikke over “fast post” på Statsbudsjettet.
Foto: Jan Einar Henriksen

Flerårige tilskudd til Risør Kammermusikkfest
Norsk kulturråd har i mange år gitt flerårige tilskudd til musikkfestivalene. Begrunnelsen for dette er å skape bedre forutsigbarhet for etablerte musikkfestivaler som har søkt om og er kvalifisert for slik støtte.

Fra neste år blir de flerårige tilskuddene organisert under musikkavsetningens post 56. Tilskudd til disse tiltakene skal videreføres med samme beløpsmessige nivå til og med 2012 eller ut den perioden det er gitt tilsagn for.

Festivalene som tilbakeføres Kulturfondet fra 2011 er: Festspillene i Vestfold, Griegselskapet i Oslo/Oslo Grieg Festival, Kammermusikkfestivalen i Stavanger (ICMF), Oslo Kammermusikk Festival, Risør Kammermusikkfest, Trondheim Kammermusikkfestival.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**