Bra for Risør at det nå blir byggeklare tomter i Oterlia II

Risør Venstre er godt fornøyd med at det nå ligger tilrette for utbygging av det nye boligområdet i Oterlia II og håper det vil bidra til økt bosetting i Risør. For Risør Venstre har det vært viktig at det nye boligfeltet gir god bokvalitet og samtidig ivaretar ønsket om variasjon i boform.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Risør Venstre ønsker variert bosetting i Oterlia II

Risør Venstre ønsker variert bosetting i Oterlia II

Da saken var oppe til politisk behandling i forrige bystyreperiode tok leder i Risør Venstre Jan Einar Henriksen til orde for at det nye boligfeltet også måtte inneholde et tilbud om ulike boligformer for å ivareta behovet til de innbyggerne som ikke ønsket seg en stor enebolig.

Det er klart Venstre er fornøyd når det nå er tatt hensyn til vårt ønske om å etablere ulike boformer i Oterlia II sier Jan Einar Henriksen, som nå håper at det nye boligfeltet kan bidra til økt bosetting i Risør.

RISØR VENSTRE VIL —
etablere nye boligområder med god bokvalitet (sitat fra valgbrosjyre 2007-11) Oterlia II har god beligenhet med utsikt, gode solforhold, kort veg til skole og har alle muligheter til å bli definert som et boligområde med god bokvalitet.

 Stian Lund ønsker bedre markedsføring av ledige tomter

Stian Lund ønsker bedre markedsføring av ledige tomter
Foto: Jan Einar Henriksen

Byggestart 2011
Det er ventet at utbyggingsavtalen mellom Risør kommune og utbyggerne v/Karl Tore Dalen og Magne Smedby vil bli politisk godkjent i løpet av kort tid og da bør alt ligge vel tilrette for oppstart i 2011.

Markedsføring

Stian Lund (V) har ved flere anledninger etterspurt bedre markedsføring av ledie tomteareal i Risør og synes det er derfor også er svært gledelig at de nye utbyggerne har god kompetanse også på markedsføring.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**