Skuffende svar fra regjeringa om tiltakspakke for levekår i Aust-Agder

Venstres Jan Kløvstad er skuffa over at regjeringa ikke støtter skikkelig opp om søknad om stort treårig prosjekt for å finne løsninger på levekårproblema i Aust-Agder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Les mer i Agderposten:

Skuffet over svaret
Jan Kløvstad (V) ønsket en skikkelig tiltakspakke for å møte levekårsutfordringene i Arendal og Åmli, og synes det er tynt når svaret er en prosjektstilling i to år fremover.

( av Tore Ellingsen [email protected] 37 00 37 25)

Sammen med leder i omsorgskomiteen, Atle Svendal (Ap), lanserte Venstres gruppeleder behovet for en skikkelig tiltakspakke for Aust-Agder, på bakgrunn av mange dystre tall og rapporter som viser at fylket ligger på bunnen eller langt nede på svært mange levekårsstatistikker.

– Fylkesmannen fulgte opp, og det ble sendt en søknad om 7.225.000 kroner årlig i tre år til en høyst nødvendig tiltakspakke. Når regjeringen svarer at vi får et årsverk i to år, er det tynt svar. Særlig når vi vet at staten «stjeler» 23 millioner kroner fra Arendal fordi kommunen har lavt utdanningsnivå og det er beregnet at det er mindre behov for barnehageplasser her. Mens rike Bærum får 52 millioner kroner ekstra fordi innbyggerne har et høyt utdanningsnivå og etterspør barnehageplasser i større grad, sier Kløvstad engasjert.

Jan Kløvstad

Foto: Venstre

Han viser til at et fellestrekk går igjen i alle rapporter om uføre. Det er at en må sette inn tiltak tidlig.

Må gå tidlig inn

– Derfor må vi bryte den sosiale arven, vi må tidlig inn i familiene, i barnehagen, med å få kvalifisert hjelp i skole og tiltak mot rus. Vi vet nok nå, hovedtyngden må settes inn mot praktiske tiltak, og da burde vi fått penger nok til tiltak ute i kommunene, ikke bare en prosjektstilling, mener Kløvstad.

Det er nå lagt opp til at det opprettes en stilling med en medarbeider som kan jobbe målrettet med levekår i to pilotkommuner, Arendal og Åmli, som sammen med østregionen er den delen av fylket som sliter mest med levekår. Det følger også noe drifts- og evalueringsmidler med prosjektet.

– Vi kan alltid ønske oss mer, men nå kan vi få sett nærmere på Åmli og en begrenset del av Arendal. Vi kan gå mer detaljert inn i hva vi kan få ut av dette, ut ifra de pengene vi nå får, sier ordfører Torill Rolstad Larsen.

En veldig god start

Atle Svendal mener prosjektpengene som nå kommer er en god begynnelse.

– Det er veldig prisverdig av en ny fylkesmann å gå inn i dette og erkjenne at vi har problemer. Vi forsøkte å få med fylkeskommunen også, men det er et tankekors at er den administrative instansen og ikke fylkespolitikerne som tar fatt i dette. Vi må se disse store utfordringene i et 30-års perspektiv, og dette er en start, og et signal om at vi kan få mer senere, sier Svendal om prosjektet som altså vil omfatte Åmli og deler av Arendal.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**