Estetikk, estetikk, estetikk!

Hvis det ser urydding og rotete ut, gjør det noe med oss. Estetikk i det offentlige rom påvirker humør og følelser til menneskene som ferdes der. Derfor er estetikk et politisk anliggende. I god arkitektur er linjeføring, dimensjoner, materialbruk og forholdet til omgivelsene viktig for et godt resultat.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Fiskerne

Foto: Tore Nilsen

Venstre har fått gjennomslag for et tiltak som oppmuntrer til å gjøre ting “ordentlig”. For å oppmuntre til arkitektfaglig og estetisk god rehabilitering, har bystyret vedtatt at “det gis 50 % rabatt på byggesaksgebyret for tiltak på bygg med bevaringsverdi for tilbakeføring av fasader, som er i tråd med kulturminnefaglig anbefaling.”
Venstre, i samarbeid med H og Krf, fikk nylig flertall i bystyret for dette.
Tilsynelatende ikke noen revolusjon. Men når folk skal pusse opp eldre hus, og de finner ut at der er noen tusen kroner å spare i byggesaksgebyr, vil det få folk til å tenke nærmere etter. Bestemmelsen gir et tydelig signal om hva myndighetene ønsker. Det opp til den enkelte å ta utfordringen.

Dag Vige
Gruppeleder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**