Fra de politiske kulissene i Hurum

Venstreleder Gunn-Torill Homme Mathisen føler at det er behov for en liten presisering når det gjelder budsjettforliket i kommunestyret i Hurum nylig – både i forhold til uttalelser fra andre partier og enkelte faktafeil i avisene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Stemmegiving

Foto: Microsoft

Ingen avtaler på forhånd
Hurum Venstre kom til kommunestyremøtet uten å ha gjort noen avtaler på forhånd om samarbeid med verken Høyre / Frp eller Ap når det gjaldt budsjettet for 2011. Vi hadde ikke vært i kontakt med Ap, ei heller sett deres budsjettforslag på forhånd. Vi hadde konsentrert oss om å gjøre våre prioriteringer basert på Venstres program og laget et eget alternativt budsjett.
Som kanskje mange har registrert, så er Venstre sin gruppe ofte uenig i Ap sine standpunkter og har gjentatte ganger understreket at Venstre er et borgerlig parti, ikke et sosialistisk parti. Det er vel heller ikke gått mange hus forbi at Venstre og Frp står langt fra hverandre i mange viktige politiske spørsmål.

Forhandlinger
Det var likevel naturlig for oss å søke samarbeid på høyresiden. Nå viste det seg at Høyre hadde inngått et budsjettsamarbeid med Frp og de la fram et felles forslag til budsjett. Vi gikk i gruppemøte med de to partiene. Det viste seg ganske snart at det var umulig å komme til enighet. Mange av forslagene i det blå-blå budsjettforslaget var ikke forenlig med Venstres politikk og gikk på tvers av vårt alternative budsjett.

Venstre valgte derfor å henvende seg til Ap som gjerne ville forhandle. Med i forhandlingene var også Sp og SV (og Krf som uventet valgte å trekke seg fra samarbeidet da det kom til avstemning og i stedet stemte for H / Frp sitt forslag). To lange gruppemøter resulterte i at alle punktene i Venstres alternative budsjett ble innarbeidet i Aps budsjettforslag. For å si det slik: Det var et særdeles godt forhandlingsklima.

Skole stridstema
Det var ellers et spesielt punkt som førte til debatt under forhandlingene. Ap ønsket å skyve den planlagte nye barneskolen for Tofte og Filtvet ut av planperioden og utrede en utbygging av Tofte skole, kostnadsberegnet til kr 500 000, i stedet. Dette kunne ikke Venstre gå med på. Venstre mener at vi skal bygge ny skole i Skoglundveien som planlagt. Som et kompromiss ble man enige om å skyve skolen et år fram i tid og at det gjennomføres en detaljert utredning av kostnader for en alternativ drift av Tofte og Filtvet skoler. Øvre prislapp på denne utredningen er kr 300 000.

På vippen
Så lenge Ap og Frp ikke er enige, så er Venstre på vippen. Venstre som parti befinner seg i det politiske sentrum og kan samarbeide både med høyre- og venstresiden, alt etter hvor vi får mest gjennomslag for vår politikk. Denne gangen var det uten tvil gjennom å samarbeide med Ap, SV og Sp. Det er et stramt budsjett som er vedtatt og jeg skulle ønske vi hadde mer penger å rutte med. Slik det er nå, så handlet om å prioritere mellom pest eller kolera. Det er allerede kuttet til beinet i virksomhetene og smertegrensen er passert.

Gjennomslag
Men Venstre fikk reddet barnehagen i Holmsbu som vi hadde lovet og selv om tilbudet er redusert, så lever barnehagen videre. Vi fikk styrket virksomhet for demens slik at de ikke må stenge to plasser, styrket bemanningen ved Klokkarstua helsetun, sykehjemmet vårt, fikk på plass en 50% helsesøsterstilling slik at Familiens hus kan starte opp i 2011.

Det blir ingen økning i semesteravgiften til Kulturskolen, Holmsbu Billedgalleri får ekstra midler til å reparere to tak på stuene og Frisklivsentralen består. I tillegg kommer verbalforslagene (som ikke involverer flytting av penger) som ble vedtatt, som f. eks. utredning av å slå sammen Plan- og byggavd. med Røyken, utrede bibliotekfilial i Sætre og at en søker unntak fra Opplæringsloven slik at Tofte og Filtvet skole får en felles rektor fra høsten 2011. Skolene skal jo likevel bli til en skole i løpet av få år.

Venstres leder Gunn-Torill Homme Mathisen

Foto: Finn Dale Iversen

Til slutt, for ordensskyld: Venstre er imot eiendomsskatt.

Gunn-Torill Homme Mathisen
leder, Hurum Venstre

Leserinnlegget er trykket i Røyken og Hurums Avis 23.12.10.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**