-Skremmende dom om fysisk avstraffelse av barn

-Dommen bryter med generell rettsfølelse og barns rettstrygghet, sier Råde Venstres leder Christian Holstad Lilleng. Det er Stavanger tingrett som har frikjent to foreldre, selv om disse har innrømmet å ha slått barna fra de var 1 og 3 år. Venstre fikk i 2008 flertall i Stortinget for forbud mot fysisk avstraffelse av barn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Venstre fremmet forslaget om en klargjøring i barneloven slik at det ikke skal være tvil om at fysisk avstraffelse av barn er forbudt i Norge. Stortinget ba Regjeringen om å endre barneloven og straffeloven, slik at det blir straffbart å benytte fysisk avstraffelse mot barn. Bare Fremskrittspartiet stemte imot forslaget.

Torvet

Foto: Jan Einar Henriksen

Et unisont fagmiljø har påpekt at bruk av fysisk avstraffelse i barneoppdragelse ikke er bra for barn. Barneombud Reidar Hjermann reagerer sterkt på Stavanger tingretts argumentasjon i dommen.

– Som Hjermann sier så er det fryktelig trist om man tregner en presisering av lovverket for å beskytte barna, men dersom lovverket fremdeles er uklart må vi få strammet det inn så raskt som mulig, sier Lilleng.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**