Hvem bør få Rogaland Venstres miljøpris?

Hvert år deler Rogaland Venstre ut sin miljøpris. Rogaland Venstre har hatt miljøutfordringene som en av partiets hovedsaker siden 1960 tallet og partiet deler ut Rogalands eldste miljøpris. Har du innspill til hvem som burde få den neste gang?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Miljøpris

Foto: Tore Nilsen

Rogaland Venstres miljøpris blir tildelt enkeltpersoner, lag, organisasjoner, firma, etater e.l. som har gjort en uvanlig god innsats for miljøet – i vid forstand – i det siste året eller over lang tid.

Dette kan for eksempel være klassisk naturvern, sikring av friområder, arbeid mot lokal forurensing, kamp mot radioaktive utslipp fra Dounreay og Sellafield, arbeid for å motvirke klimaendringer og truslene mot de livsviktige økosystemene.

Forslag på kandidater sendes til fylkesstyret.
Send e-post til fylkesstyret

De ti siste vinnerne:
2009 Gunnar Kvassheim
2008 Jæren Friluftsråd
2007 Siri M. Kalvig, Stavanger
2006 Johan Aakre, Egersund
2005 Kolumbus
2004 Den Britiske miljøvernministeren
2003 Stavanger Turistforening
2002 Erik Thoring, Stavanger
2001 Aksjonsgruppa ELRISK
2000 Vernegruppa for Saudavassdraga

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**