Flytter pga skole/utdanning og et ønske om å oppleve noe nytt

En undersøkelse blandt et utvalg av 31 åringer som flyttet fra Hardanger viser at 85 % flytter for å gå på skole eller ta utdanning. I tillegg sier 78 % at flyttingen hadde å gjøre med at de ønskte å oppleve noe nytt eller som en sa “Når du veks opp på ein så liten plass så meiner eg at du har rett og slett lyst til å sjå millionar av folk”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Hvordan kan vi få unge voksne til å flytte til Risør etter endt utdannelse og når de har fått god jobberfaring og kompetanse?

Hvordan kan vi få unge voksne til å flytte til Risør etter endt utdannelse og når de har fått god jobberfaring og kompetanse?
Foto: Jan Einar Henrikse

Undersøkelsen viser videre at 25 % flyttet pga. at de ikke trivdes, mens 36 % sier at de flytte pga. jobb og det viser at det er flere grunner til at folk flytter på seg. Det fremgår også av undersøkelsen at ungdommen trives godt der de er i dag, og ikke umiddelbart tenker på å flytte hjem igjen.

Resultatet viser at det vi erfarer her i Risør stemmer rimelig godt med undersøkelsen fra Vestlandet. Sett fra Venstres ståsted er det et klart ønske at Risør ungdom reiser ut for å gå på skole/ta videre utdanning, skaffe seg jobberfaring og kompetanse sier leder i Risør Venstre Jan Einar Henriksen.

Som ungdom flyttet jeg for å ta utdannelse for deretter å bosette meg utenfor hjemkommunen. I dag har min kone og jeg to sønner som bor utenbys/i utlandet og er derfor ikke helt ukjent med problemstillingen sier Henriksen og legger til at han selv, som 31 åring syntes det var godt å bo i Risør og skjønner godt at flesteparten av dagens 31 åringer har det på samme måte i forhold til det stedet de i dag er bosatt.

Spørsmålet for oss som politikere i Risør blir dermed: Hvordan skal vi få de personene, som av ulike grunner har tanker om å flytte fra dagens bosted, til å flytte til Risør?

Årsmøtetema
Dette og andre viktige spørsmål blir gjenstand for debatt på Risør Venstres årsmøte 10. januar 2011 kl 1900 på Risør hotel. Og forutsatt at årsmøtet gir sin tilslutning, vil resultatet av den politiske debatten danne grunnlag for Risør Venstres videre arbeid med sikte på å gjennomføre en målrettet undersøkelse av unge voksnes fremtidsplaner for en fremtid i Risør.

Vil du være med på laget?
Risør Venstre har behov for innspill og deltakelse fra kreative personer med ulik kompetanse og alder og som er villige til å bruke av sin tid for å få til økt bosetting og næringsutvikling i Risør.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**