Skyter seg selv i foten

Kåre Gunnar Fløystad bedyrer i et leserinnlegg i Agderposten hevder stadig at tilhengere av ett Agder kommer med usaklige påstander. Hans kommentarer om “ovenfra og ned- holdning” stemmer dårlig overens med hans mening angående folkets vilje i våre vestlige kommuner i Aust-Agder, skriver Aslak Skripeland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Her går det mer enn bare en stein gjennom glasshuset.

Jeg har tydeligvis selv havnet i “usaklig”-kategorien, for å ha nevnt at Thore Westermoen hadde et poeng i at kommuner i Aust-Agder ville kunne vurdere overgang til Vest-Agder, og at flere kommuner i Setesdal og vest i Aust-Agder har ytret sterke ønsker om en slik overgang. Bare fordi noe er uvanlig i Fløystad sine øyne, gjør det ikke saken mindre aktuell.

Det ser ut til at Fløystad og jeg ikke vil bli enige om at folk i sine egne kommuner skal kunne velge hvilket fylke de vil tilhøre. Vi i Venstre ønsker et felleskap basert på frihet, og ikke tvang slik som Fløystad. Det er helt på sin plass at Fløystad påpeker, som jeg også hevdet, at kommunalministeren ikke vil gi utfallet av søknader om overflytting på forhånd. Men det ville jo heller ikke blitt noen prosess om en visste utfallet på forhånd? Så enkelt kan ikke et spørsmål avfeies.

Konservative Fløystad tør ikke melde seg på debatten om hvordan Norgeskartet skal se ut i fremtiden. På ingen måte vil han se at vi står ovenfor reformer, som vi som innbyggere har stor nytte av å ta aktiv del av. Han ordner seg greit inn i kategorien “at dette er et ikke spørsmål” blant motstanderne. Fløystad med sin egen ovenfra og ned-holdning nekter å lytte til en stor del av innbyggerne i sitt eget fylke.

Vi trenger innbyggere som både gis og tar muligheten til å påvirke de politiske prosessene, både gjennom valg og som deltakere i samfunnsdebatten. Det krever større åpenhet rundt politiske prosesser, møter og sakspapirer. Venstre vil skape et demokrati der viktige politiske prosesser og avgjørelser skjer i folkevalgte organer, ikke på uformelle arenaer og samarbeidsorgan med liten grad av offentlighet rundt seg. En sammenslåing av de to Agder-fylkene er første steg. Hver for seg har de to fylkene lite tyngde inn mot sentrale myndigheter, og landsdelens interesser står i liten grad på dagsorden i regjering og på Stortinget. Et samlet Agder vil bli et mer demokratisk og sterkere Agder.

Og bare så det er sagt: “vil dere ikke sammenslås, så skal dere!” er Fløystad sitt eget utsagn, hans egen usaklige forvrengning av sammenslåingstilhengeres ønske om å skape et Agder med større gjennomslagskraft.

Kåre Gunnar Fløystad vil nok fortsette å “demonisere” tilhengere av ett Agder. Med overskriften “Med pistolen i ryggen” forsøker han å plassere seg i en offer-rolle og klage over hvor forferdelige våre naboer i vest er. Han snakker stort og fint om samarbeid, og hvordan alle våre problemer skal løses med godt vennskap over fylkesgrensen. Da passer det dårlig å hevde at våre ?venner? i vest er bevæpnet. Her passer det bedre med ordspråket “skyte seg selv i foten”.

Aslagk Skripeland

Foto: Jan Kløvstad

Aslak Skripeland
Arendal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**