Nytt Vinterkjærkryss finansieres med bompenger

Ifølge Agderposten skal Vegdirektoratet ha konkludert og skjærer gjennom lokal uenghet i spørsmålet om deling av bompengestasjon ved Lillesand, og det er svært gledelig sett med Risørs øyne. Det betyr i realiteten et rungende JA til fullfinansiering og fullskala utbygging av Vinterkjærkrysset og det er veldig bra nyheter for oss som i lang tid har jobbet for dette.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Jan Einar Henriksen (V) mener Vegdirektorsatets aksept for bomdeling er den beste julegaven Risør kan få

Jan Einar Henriksen (V) mener Vegdirektorsatets aksept for bomdeling er den beste julegaven Risør kan få
Foto: Jan Kløvstad

I augustmøtet 2010 gikk Aust Agder Fylkesting med 22 mot 13 stemmer inn for å ta med et styrket busstilbud mellom Arendal og Kistiansand og Vinterkjærkrysset som en del av Aust Agder bompengefinansiering.

Det er gledelig at utbyggingsdirektør Lars Aksnes i direktoratet uttaler til Agderposten at de har bestemt seg og sier bl.a. “Et klart flertall i Aust Agder fylkesting går inn for å dele bommen. Det definerer vi som lokal enighet.Vi støtter derfor vedtaket, og da kan saken sendes over til til departementet”

For Risør Venstre er dette en svært etterlengtet og god julegave. En fullskala utbygging av Vnterkjærkrysset er etter Venstres mening en forutsetning for videre utvikling i Risør. Nå må vi jobbe videre med GS veg med lys fra Vinterkjær tl Frydendal og sørge for at en ny fire felts E18 prosjekteres fra Arendal til Vinterkjærkrysset.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**