Velkommen 2011!

Venstre på Agder går inn i valgåret 2011 med optimisme, fremtidstro og med veldig engasjerte venstrefolk som vår viktigste arbeidskapital.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Agder Venstre ett fylke

I det nye året skal vi bygge videre på den suksessen som sammenslåingsvedtaket på Utsikten har vist seg å være. Agder Venstre er blitt lagt merke til som et visjonært fylkesparti som har tatt konsekvensene av vårt ønske om et mer effektivt demokrati i landsdelen vår, av det akutte behovet for et sterkere fellesskap på Agder, og av den prekære nødvendigheten av å oppnå mye større gjennomslagskraft for Agder på nasjonalt nivå. Agder Venstre er en suksess, og denne suksessen skal vi skal bygge videre!

Det å være visjonære, moderne og å være først ute med reformer, kan erfaringsmessig by på uforutsette utfordringer. Disse utfordringene har vi klart å møte i året som nå ebber ut, uten å rokke en millimeter ved samarbeidskonstellasjonen som vi støpte på Hotell Utsikten i Kvinesdal den 6. og 7. februar. Agder Venstre består, og er – og skal forbli – vårt viktigste samarbeidsforum for sosialliberal Venstre-politikk på Sørlandet.

Det er veldig betryggende å registrere at Venstre-lagene på Agder fremstår som godt forberedt for fylkes- og kommunevalgkampen som nå snart tar til. Listestilling, nominasjon og programarbeid er i god gjenge. Og der hvor det kan synes å skorte litt, finnes det nok av engasjerte og motiverte hjelpere i nabokommuner, i fylkeslaget og i Venstre sentralt som har ambisjoner om å bistå.

Den 12. og 13. februar 2011 samles vi igjen til årsmøte i Grimstad. Da kommer Stortingets mest aktive politiker og Venstreleder Trine Skei Grande. Vert er leder av Norges største Venstrestyrte by, ordfører Hans Antonsen. Dette årsmøtet vil garantert bli et godt politisk verksted, og vi oppfordrer alle om å sette av disse datoene.

Det er grunn til å takke vår dyktige ansatte partisekretær Jan Kløvstad for det engasjement han har utvist i Agder Venstres første leveår. Vi retter også en stor takk til vår felles programkomité, som er i ferd med å levere premissene for våre politiske programvedtak på fylkesårsmøtet. Og så sender vi en varm nyttårshilsen til våre ungdomspolitikere, som i året som har gått har gjort seg bemerket både på Agder, i hovedstaden, fra Mexico og fra Kina!

Godt Liberalt Nytt År Agder Venstre

Vi tror at 2011 vil bli et år som står i demokratiets tegn. Det viktige valget i Aust-Agder hvor man skal ta stilling til fylkessammenslåing, er en stor utfordring — men bør også representere veldig store muligheter for Venstre.

La oss alle også sørge for at året som kommer blir preget av miljøpolitikk, næringslivspolitikk, sosialpolitikk og utdanningspolitikk med et klart, liberalt Venstre-stempel.

Arnt Gunnar Tønnesen Landsstyret desember 2010

Vi ønsker 2011 velkommen, og gleder oss til å samarbeide med dere alle i dette viktige valgåret.

Godt, Liberalt Nytt År!

Arnt Gunnar Tønnesen og Stein Inge Dahn
Leder og nesteleder i Agder Venstre

Stein Inge Dahn
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**