Risør får kompetanse- og opplæringsplan i 2011

De borgerlige partiene ønsket å fortsette ordningen fra 2010 med kommunalt kompetansefond hvor en samler 50% av alle kommunale opplæringsmidler, mens de resterende beløp fordeles på enhetene. Målsettingen er å få til en mer målbevist holdning til opplæring og kompetanseheving.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Viktig å få etablert opplærings- og kompetanseplan

Viktig å få etablert opplærings- og kompetanseplan
Foto: Jan Kløvstad

Etter forslag fra Risør Venstre og de øvrige borgerlige partiene vedtok Risør Bystyre også å be rådmannen:

• ferdigstille kompetanseplan og opplæringsplan i løpet av første halvår 2011, jf kontrollutvalgets revisjonsrapport forut for budsjett 2010.

• etablere/gjennomføre revisjon av kommunal lønnspolitikk og retningslinjer for lokale forhandlinger slik at dette er på plass i god tid før lønnsforhandlinger høsten 2011

• videreføre HMS opplæring for alle AMU medlemmer, HVO, VO, mellomledere og ledere i 2011 og ha høy fokus på reduksjon av sykefravær blant kommunens ansatte

• sikre at alle enhetsledere innen 1. 5. 2011 har skriftlig lederavtale og gjennomført medarbeidersamtale (plan og utviklingssamtale) med rådmannen.

• sikre at alle kommunalt ansatte har gjennomført medarbeidersamtale (plan og utviklingssamtale) med nærmeste overordnede leder innen 1.11.2011.

• kostnader ved de ulike tiltakene tas forøvrig av kompetansefond.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**