Fokus på frivillighet

Sett i lys av det utvidede kulturbegrepet er det ikke få timer som hver dag året gjennom legges ned i ulike kulturaktiviteter til beste for alle som bor i Risør. De aller fleste lag og foreninger har sine “hverdagshelter”, som år etter år ufortrødent står på i det stille uavhengig av om det offentlige stiller opp med midler eller ikke, og det er intet mindre enn imponerende.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Stian Lund (V) mener frivillige lag og foreninger gjør en viktig jobb for Risør som kulturby

Stian Lund (V) mener frivillige lag og foreninger gjør en viktig jobb for Risør som kulturby
Foto: Jan Einar Henriksen

Frivillighet er ikke noe bystyret kan beslutte å ha, men en prosess den enkelte selv kan velge å delta i. Frivillighetspolitikk blir dermed å legge forholdene tilrette for at alle skal få en psykisk og fysisk mulighet til å delta i en slik prosess. Risør Venstre er meget bevist sin satsing på kultur, og da i forståelse av den demokratiske utvidede kulturbegrep forståelsen hvor frivillighet er en vesentlig faktor.

Risør Venstre mener derfor at de borgerlige partienes budsjettforslag bidrar til å legge forholdene tilrette for økt frivillighet ved å øke tilskuddene ved årets budsjett, som f.eks.:

• Tilskudd til Kirkens SOS videreføres i 2011 – 25.000 kroner
• Tilskudd til Risør Røde Kors besøkstjeneste videreføres i 2011 – 25.000 kroner
• Tilskudd til lag og foreninger økes ytterligere for å styrke frivillige arbeid – 50.000 kroner
• Tilskudd “fattige barn” v/Risør Frelsesarmeen – 50.000 kroner
• Risør ski- og skøyteklubb, 2010 etableringstilskudd — mål økt aktivitet 2011 – 50.000 kroner
• Akvariet — 2010 bidrag for å få økt aktivitet i 2011 – 110.000 kroner
• I tillegg ble rådmannen bedt om å tilbakeføre midler på kulturbudsjett jf enstemmig bystyrevedtak i 2009 og sikre tilskudd til lag og foreninger

Politikk handler om å prioritere, og skal noen ha mer, blir det mindre til andre. Det er ikke det samme som om politikere er imot de som ikke når opp blandt de som prioriteres.

Kulturbudsjettet er på mange måter en vinner i 2011. Kulturhuset opprustes for rundt 16 millioner de neste to årene, stipendordningene dobles, kommunen overtar vedlikehold av Kunstparken, nye prosjektlokaler stilles til disposisjon, Kunstparkens styre får 200.000 for å få til økt aktivitet og tilskudd til lag og foreninger økes med vesentlige beløp, og slikt sett burde de borgerlige partiene fått en ubetinget ros for et godt kulturbudsjett!

Risør Venstre beklager for sin del at det ikke ble funnet flere ledige penger til prosjekt for “fattige barn” i regi av Risør Frelsesarmeen og Risør Kivanisklubb. Samtidig kan vi love Frelsesarmeen og Risør Kivanisklubb at Risør Venstre vil prioritere denne saken i kommende budsjettforhandlinger og diskusjoner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**