Råde Venstre vil byråkratiet i skolen til livs

Regjeringen vil ta tidstyvene og gi lærerne mer tid med elevene. Samtidig har rødgrønne kunnskapsministere pålagt lærerne 148 nye rundskriv, forskrifter og lovendringer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


– Regjeringen og Kristin Halvorsen er jo selv skolens største tidstyv. Lærere og rektorer drukner i nye rundskriv, forskrifter og lovendringer, sier Trine Skei Grande (V) til VG idag.

Skei Grande ba om å få en oversikt over hvile forskrifter og rundskriv som er blitt innført siden de rødgrønne overtok i 2005.

Skremt over økende byråkrati

Christian Holstad Lilleng

Foto: Sissel K Haugen

– Jeg er skremt over den enorme produksjonen med papirer og pålegg som Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet har dynget skolen ned med siden 2005, kommenterer leder av Råde Venstre Christian Holstad Lilleng som selv merker dette på kroppen som lærer på ungdomsskolen i Råde.

– Jeg har snakket med flere andre lærere om denne typen rundskriv. Dette blir ikke lest. Det har de ikke tid til, sier Lilleng. – Det er ikke samsvar med målet om at lærere skal bruke mer tid med elevene samtidig som de øses over at diverse rundskriv og bestemmelser. I tillegg må lærere bruke langt mer tid enn tidligere på å dokumentere det de gjør. Skolen må bruke mye tid på ryggdekning. Det skal dokumenteres overfor tilsyn og instanser at de har levert varene.

Han mener den enorme mengden pålegg fra sentralt hold er med på å gi lærere og skoleledere dårlig samvittighet.

– Dette er dårlig ledelse. Det burde være mulig å koke ned årets nye rundskriv til ti sider kombinert med en hyggelig julehilsen fra kunnskapsministeren til skolene, mener Lilleng, – Lærerne skal jobbe med gode opplegg for undervisningen, ikke alt mulig annet.

PS! Venstres leder Trine Skei Grande vil som saksordfører for behandling av stortingsmeldingen om tidsbruk i skolen, foreslå at det settes ned et eget regelråd som får i oppgave å kutte 25 prosent av dagens nivå på forskrifter, rundskriv og lovendringer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**