Utbedring av veier i distriktet

Risør Venstre og de øvrige borgerlige partiene fortsatte der de slapp ved fjorårets budsjettforslag og sikret at det ble avsatt midler til kommunale grusveger i distriktet. Infrastruktur er ett av flere viktige virkemidler for å få til økt bosetting i Risør og når det samtidig gir en god uttelling for de ansatte ved Teknisk drift er det en vinn vinn situasjon som passer Risør Venstre godt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Utbedring av kommunale veger i distriktet frigjør kapasitet for ansatte på Teknisk drift

Utbedring av kommunale veger i distriktet frigjør kapasitet for ansatte på Teknisk drift
Foto: Jan Einar Henriksen

Skal vi sikre en tredelt skole i Risør må vi være villige til å ta de grep som skal til for å sikre økt bosetting i distriktet uttalte leder i Risør Venstre Jan Einar Henriksen da det ble snakk om å bruke kommunale midler til å sikre ny veg med fortau og belysning fra Hope til Karolina. Ikke slik å forstå at Venstre mente AP og Rødt var imot fortau eller lys på Hope/Sandnes, men de var imot bruk av kommunale midler på en fylkesveg, mens Risør Venstre og de borgerlige partiene ville ha veg, fortau og lys på plass nå og ikke om 20 år og derfor fikk påplass midler til gjennomføringen!

Som en naturlig oppfølging av tidligere års budsjettforslag valgte Risør Venstre og de øvrige borgerlige partiene å fremme forslag om ytterligere forbedring av kommunale veger i distriktet og resultatet ble:

• Ferdigstille utbedring av veg med asfalt fra Fie til Åkvåg våren 2011 samt asfaltere P-plass for besøkende til Sillodden. Overskuddsmasse benyttes for å etablere større asfaltert P-plass ved Krabbesund bedehus – 1.000.000 kroner

• Asfaltere veg fra Nipe til Gloppe – 450.000 kroner

• Utbedre og asfaltere Åmlandsvegen fra Trondal til kryss Åmland/Åsvikvegen – 400.000 kroner

• Utbedre og asfaltere veg fra Fv 351 til Sørbø – 700.000 kroner

Vann og avløp til Hødnebø
Forslaget fra de borgerlige partiene innebar også at det skal prosjektere og ferdigstilles et anlegg for vann/avløp fra Øysang til Hødnebø i løpet av 2011, og da i samarbeid med oppsitterne innen en ramme som ble satt til 700.000 kroner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**