Årsmøte 17. januar

Sandefjord Venstre har årsmøte på Magasinet kafe, Framnesvein 7, mandag 17. januar kl. 18:30

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Etter årsmøtet blir det sosialt samvær over en nydelig fiskesuppe.

Dagsorden – årsmøte:
1. Åpning/konstituering av årsmøtet
2. Valg av 2 representanter til å underskrive protokoll
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Styrets årsberetning 2009
5. Styrets regnskap 2010 og budsjett 2011
6. Kontigent
Styret foreslår at kontigenten til laget beholdes uendret
7. Melding om bystyregruppas arbeid
8. Valg
a) Leder (1 år)
b) Nestleder (2 år)
c) Styremedlemmer (2 år)
d) Varamedlemmer
e) To revisorer
f) 3 medlemmer til valgnemnd
g) Utsendinger til Vestfold Venstres årsmøte
9. Politiske resolusjoner
10. Innkomne saker / organisatoriske saker

Regnskap og budsjett, melding om bystyregruppas arbeid samt styrets årsmelding utdeles på møtet.
Vi oppfordrer medlemmene til å fremme politiske resolusjoner for vedtak på årsmøtet. Disse vil bli behandlet under punkt 9. Resolusjonene må fremmes skriftlig og sendes til [email protected] før årsmøtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**