2.utkast til valgprogram fra programkomiteen

Programkomiteens andreutkast til osloprogram er klart og kan lastes ned her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


her ligger programforslaget.

Dette er programkomiteens siste utkast før det endelige programmet skal vedtas på årsmøtet i Oslo Venstre den 12.-13.februar.

Enkeltmedlemmer og bydelslag står fritt til å komme med endringsforslag, tilleggsforslag eller strykningsforslag til dette andreutkastet og det gjøres ved å sende en epost til [email protected].

Sekretariatet ber om at de som ønsker å komme med forslag til programmet gjør det etter standarden som dette dokumentet legger til grunn.

Det vil lette jobben til sekretariatet med å sette sammen det endelige dokumentet med alle forslagene til årsmøtet slik at man får et best mulig bakgrunnsnotat å jobbe med under årsmøtet.

Har man noen spørsmål til hvordan man skal levere inn forslag så ta kontakt med organisasjonssekretær Torkild Strandvik på 99 40 23 25 eller [email protected]

Fristen for å sende inn forslag er 24.januar for enkeltmedlemmer og bydelslag som har hatt årsmøte før denne datoen. Det eneste unntaket fra denne fristen er bydelslag som har sine årsmøter på eller etter denne datoen.

Vi er forøvrig veldig takknemlig for å få forslag levert så snart som mulig slik at man kan begynne jobben med å sette sammen alle forslagene som skal behandles.

Husk også å bruke dokumentet som er linket øverst i denne artikkelen som bakgrunnsdokument når man skriver forslag, da dette er versjon 2 etter at programkomiteen har bearbeidet den første runden med innspill.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**