Molo i 100-meterssonen?

Venstre retter seg etter fylkesmannen kritikk av planutvalgets vedtak om bygging av en molo i Blindleia. Flertallet i planutvalget vil ikke ta tilbakemeldingen til følge og står på vedtaket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Eva Hæstad (V) pekte på at det var den store farten som mange båter holder gjennom Sundet som var årsaken til at hun hadde stemt for bygging av molo under forrige behandling av saken.

-Jeg retter meg etter fylkesmannens klage, sa Hæstad.

Fylkesmannen skriver i klagen at vedtaket er i strid med nasjonale retningslinjer for tiltak innenfor 100-metersbeltet.

Behovet for en molo er begrunnet med vanskelige fortøyningsforhold forårsaket av stor båttrafikk med til dels stor hastighet forbi eiendommen. Fylkesmannen påpeker at det er flere grunneiere langs kysten som kan påberope seg dette.

Les mer i Lillesandsposten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**