Byggestart for ny skole på Søndeled høsten 2011

Rådmannen går inn for at skoleutbyggingen på Søndeled gjennomføres ved at det gamle 65 bygget rives og nytt bygg oppføres. Videre foreslås det at det gjennomføres utbedringer (lyd, inneklima, brannosv) av den nyere bygningsmassen (85 bygget).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Stian Lund (V) hilser ny skole på Søndeled velkommen

Stian Lund (V) hilser ny skole på Søndeled velkommen
Foto: Jan Einar Henriksen

Brutto kostnadsramme økes fra 53. millioner kroner til 68 millioner kroner og rådmannen foreslår at den økte kostnadsrammen på 15. millioner kroner innarbeides i 2012 budsjettet. Rådmannen foreslår videre at utbygingen fortas som en totalentreprise med forhandlinger og at byggestart settes til høsten 201.

Forslaget skal behandles av formannskapet 18. januar.

Risør Venstre har hele tiden vært tydelige på at Søndeled må ha ny skole og Stian Lund, som mener en ny skole er viktig for utviklingen av Søndeledområdet, er glad for at saken nå ser ut til å bli realisert allerede høsten 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**