Lars Peder Nordbakken innleder på det felles årsmøtet

Lars Peder Nordbakken, fylkesleder i Akershus og leder av Venstres verdiskapingsutvalg, er gjest på det felles årsmøtet for Hurum og Røyken Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Røyken rådhus er møtested når Venstrelagene på Hurumhalvøya setter hverandre i stevne 31. januar. Etter at de formelle årsmøtesakene er behandlet, så blir det en politisk bolk. Nordbakken skal innlede til debatt om temaet: "Liberale reformer for økt verdiskaping".

 Lars Peder Nordbakken gjester Hurumhalvøya.

Lars Peder Nordbakken gjester Hurumhalvøya.
Foto: lpn

Lars Peder Nordbakken, som er siviløkonom, er kjent som forfatter, politiker og strategirådgiver.

Han har ledet Venstre verdiskapingsutvalg som nylig avsluttet sitt arbeid. Utvalget har lagt fram sin rapport og denne skal behandles på fylkesårsmøtene over det ganske land. Dokumentet skal så opp til endelig behandling på Venstres landsmøte som hovedsak våren 2011.

Overordnet mandat for utvalget har vært å “videreutvikle Venstres næringspolitikk for et verdiskapende, dynamisk og bærekraftig næringsliv”. På bakgrunn av mandatet og drøftinger gjennom arbeidsprosessen, har utvalget valgt å legge fram reformprogrammet “Liberale reformer for økt verdiskaping”.

Dokumentet forsøker å videreutvikle Venstres næringspolitikk på hovedområder utvalget mener er spesielt viktige med hensyn til framtidige muligheter og utfordringer.

Les rapporten “Liberale reformer for økt verdiskaping” her.

Siden det blir bevertning, er det fint med en tilbakemelding til leder om man kommer på møtet.

Sakslisten til årsmøtet kan du forøvrig lese her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**