Velkommen på styre- og medlemsmøte

Mandag 17. januar er det tid for årets første styre- og medlemsmøte. Her kan du finne sakslista.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


INNKALLING
TIL STYRE- OG GRUPPEMØTE I HURUM VENSTRE
MANDAG 17. JANUAR 2010 KL. 19.30

Møtestad: Posthuset på Hovtun, Klokkarstua.

SAKSLISTE
Sak 01/11 Godkjenning av innkalling og referat frå møtet 06.12.10 og 09.12.10

Sak 02/11 Referatsaker

Sak 03/11 Årsmøtet 2011
Reknskap og forslag til budsjett ved kasserar Finn Dale Iversen
Utkast til årsmelding ved leiar, praktiske detaljar

Sak 04/11 Utdeling av Hurum Venstre sin miljøpris 2011
Miljøprisnemnd: Geir Stave, Anne Sofie Riseng og Rune Sandsether

Sak 05/10 Politiske saker våren 2011
Er det saker du vil Venstre skal løfte fram?

Sak 06/11 Møteplan og virksomhetsplan 2011

Sak 07/11 Buskerud Venstre avheld 19.-20. februar nominasjonsmøte, programmøte og
fylkesårsmøte i Drammen. Kven kan reise? Velgast på vårt årsmøte

Sak 07/11 Forslag til namn på utsending med vara frå Hurum til landsmøtet i Venstre
1-3. april i Trondheim
(Sjå vedlagte nye retningslinjer frå fylkesstyret i Buskerud Venstre)

Sak 08/11 Forslag til program for Buskerud Venstre — innspel frå Hurum
(Sjå vedlegg)

Sak 09/11 Eventuelt

Filtvet, 6.01.11
Gunn-Torill Homme Mathisen,
-leiar-

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**