Sluttbehandling av reguleringsplaner mm

Rådmannen innstilling til sluttbehandling av reguleringsplan for Fiskekroken, Strandvollbukta på Gjernes og reguleringsplan for 4 hytter på Lindhagheia på Fie godkjennes. I tillegg anbefaler rådmannen at GU for plan, miljø og tekniske tjenester godkjenner mindre endring av bebyggelsesplan for Gloppe i h.h.t § 12-12 i plan- og bygningsloven.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Dag Jørgen Hveem (V) synes rådmannen har mange positive innstillinger til byggesøknader

Dag Jørgen Hveem (V) synes rådmannen har mange positive innstillinger til byggesøknader
Foto: Jan Kløvstad

Rådmannen innstiller også på at det gis dispensasjon fra bygge og deleforbudet i 100-metersbeltet til oppføring av erstatningsbåthus/naust i Ellingsvik på Gjernes.

Rådmannen innstiller også på at det gis dispensasjon til riving av eksisterende hytte og oppføring av ny hytte på Lille Vardøy.

Rådmannen innstiller også på at det gis dispensasjon for riving og gjenoppføring av tilbygg til hytte samt istandsetting av uthus på “Klippen”, Lekerøya.

Rådmannen innstiller også på at det gis dispensasjon fra forbud mot tiltak langs sjø og vassdrag for “oppføring” /ettergodkjenning av bod på Åkvåg

Derimot anbefaler rådmannen at det ikke gis dispensasjon til riving og gjenoppføring av hytte på Flåthelle, men antyder samtidig at dersom det mottas søknad om lavere hytte med lavere eksponering kan søknaden vurderes på nytt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**