Utbyggingsavtale for Holmen

Rådmannen anbefaler at utbyggingsavtale datert 17.11.2010 for området Holmen vedtas. Dermed har ikke rådmannen funnet å etterkomme noen av de innspill som er kommet under den åpne høringsperioden og peker i sitt saksforarbeid på at det ikke er brakt inn noen nye mmenter i saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Utbyggingen på Holmen er svært viktig for Risørs utvikling sier Dag Jørgen Hveem (V)

Utbyggingen på Holmen er svært viktig for Risørs utvikling sier Dag Jørgen Hveem (V)
Foto: Jan Kløvstad

Av sakspapirene fremgår det at kun Solsiden 1 har levert høringsuttalelse i denne omgang og saken blir nå behandlet i HU for plan, miljø og tekniske tjenester 20. januar og deretter i bystyret.

Utbygger har for sin del fullt trykk på utbyggingsplanene, og viser til at deres arkitektene jobber for å realisere en salgsoppstart på forsommeren. Når utbyggingsavtale og vegprosjektet i Buvika er på plass vil alt ligge tilrette for en byggestart høsten 2011, og det trenger Risør!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**