Referat fra årsmøtet

Mandag 10 Januar holdt Songdalen Venstre årsmøte hos Ann Osaland. Her følger referatet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Referat lokalalgsmøte Venstre i Songdalen

Dato: 10.1.2011
Sted: Hagebrotveien 16, Rismyr
Tilstede: Oddbjørg Salthaug, Ann Osaland og Jone Nyborg

Saker

1. Diskusjon omkring saker til valgprogrammet. Arbeidsdokument er delt via Dropbox.

2. Konstituering av lo•kallag 2011.
• Ann Osaland er valgt til leder og kasserer
• Jone Nyborg nestleder og sekretær
• Oddbjørg Salthaug medlem
• Øystein Øvland medlem
• Karianne Øien medlem

3. Nominasjon
Lokallaget utabeidet forslag til liste på møte 8. nov 2010. Listen er i dag enstemmig vedtatt:

Jone Nikolai Nyborg f. 23.12.1972 (Brennåsen)
Ann Osaland f. 2.11.1963 (Rismyr)
Øystein Øvland f. 13.09.1959 (Øvland)
Karianne Øien 16.05.1980 (Volleberg)
Oddbjørg Salthaug 24.07.1955 (Rismyr)
Torbjørn Aagren f. 1944 (Nodelandsheia)
Torbjørn Bastian Osaland-Thompson f. 12.11.1992 (Rismyr)

4. Songdalen Venstre ønsker å foreslå Ann Osaland som kandidat til fylkesstyre. Jone tar kontakt med Jan Kløvstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**