Ivar Knai

1. vararepresentant til kommunestyrerepresentant i Asker fra 2011-2015. Styremedlem i Asker Venstre fra januar 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Ivar J. Knai

Foto: privat

E-post:
[email protected]

Mobil: 995 21 062

Adresse: Gjellumlia 12, 1389 Heggedal

Mer om meg:
Jobber med faget samfunnssikkerhet — et fagfelt som har fått meget stor aktualitet de siste årene.
Ansatt i direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Hospiterer for tiden ved Universitetet i Stavanger. Kanskje blir det en doktorgrad før jeg fyller 60!
Har utdanning fra Luftkrigsskolen i Trondheim og Handelshøgskolen BI i Oslo som bedriftsøkonom og mastergrad i ledelse og organisasjon. Lang erfaring fra Bærum kommune hvor jeg var ansatt som organisasjonskonsulent og som Bærum kommunes IT-leder i til sammen 10 år. Har i tillegg næringslivslivserfaring (IT-bransjen) og som selvstendig næringsdrivene. Har vært prosjektleder i regionalt IKT- og næringsutviklingsprogram i Kongsberg og Numedal hvor viktige utviklingsoppgaver ble løst gjennom samarbeid på tvers av kommunegrenser og offentlig/privat sektor. Har de siste år jobbet mest med utdanning/undervisning, bl.a. på Handelshøgskolen BI og nå ved Universitetet i Stavanger.

Jeg er født i 1959 og er oppvokst i Sørkedalen (Oslo). De siste 11 årene har jeg bodd i Heggedal. Jeg er gift med Rigmor og har en sønn, Torbjørn (27 år).

Politikk; hva brenner jeg for:
Brenner både for klassisk naturvern og for offensiv utvikling og modernisering av samfunnet. Uvikling og endring både i offentlig og privat sektor er en forutsetning for at vi skal kunne takle alle utfordringene samfunnet står over for. Utfordringen er å tenke nytt. Derfor brenner jeg også for kunnskap og kunnskapsutvikling. Vi må kunne utfordre "vedtatte sannheter". Disse har en tendens til å overleve seg selv og til slutt gjøre mer skade enn gagn. Vi kan ikke skape bærekraftig vekst gjennom overforbruk og sløsing både med naturressurser og menneskelige ressurser. Samfunnet har akkurat nå stort behov for at mange vil og kan tenke nytt! Og mange gjør det. Kunnskapen finnes!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**