Jørgen Blom

Kommunestyrerepresentant, vara til formannskapet og nestleder i komite for oppvekst i Asker fra 2011-2015. Leder i Asker Venstre fra januar 2012.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Jørgen Blom

Foto: privat

E-post:
[email protected]

Telefon: 90 65 52 04 / 66 84 99 81

Adresse: Torstadveien 13, 1396 Billingstad

Mer om meg:
Jeg jobber som spesialist i barne- og ungdomspsykologi i Asker.
Tidligere har jeg vært bystyrerepresentant i Bergen kommune, vara til Stortinget for Venste og nestleder i Oslo Venstre. Før jeg ble politiker var jeg aktiv i Natur og Ungdom. Etter gymnaset jobbet jeg 1 år som frivillig på et barnehjem i USA. Jeg har også jobbet som sivilarbeider ved Kalfarkollektivet i Bergen med unge rusmisbrukere.

Jeg er født i 1969 og er oppvokst i Bergen. Siden 2004 har jeg bodd på Torstad i nærheten av Torstad Gård, hvor moren min vokste opp, og hvor jeg tilbragte mange somre da jeg var barn. Jeg er gift og har to barn som går på Hvalstad skole og Torstad ungdomsskole. I de siste årene har jeg engasjert meg i FAU på skolen og i det lokale idrettslaget på Hvalstad (HIL). Med barn som er aktive i Holmen Menighet har det vært naturlig å bidra som hjelpeleder i Speideren og foreldreforeningen.

Politikk; hva brenner jeg for:
Jeg stiller til valg for å jobbe for en bedre skole i Asker, med mindre byråkrati for lærerne slik at de kan ta seg av elevene. Jeg vil også arbeide for at utsatte barn og ungdom i Asker får gode oppvekstvilkår. Med min bakgrunn fra miljøbevegelsen kan jeg ikke la være å kreve bedre kollektivtransport og en mer offensiv miljøpolitikk i Asker!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**